Welkom

Hartelijk welkom op onze website! Fijn, dat je belangstelling toont voor onze kerkelijke gemeente. Wil je meer van ons weten, kijk dan eens rond op deze website. Heb je vragen, stel ze gerust. We zullen proberen je zo snel mogelijk te antwoorden .

Vanzelfsprekend ben je ook welkom in onze kerkdiensten in ons kerkgebouw ‘De Ark’ waar we iedere zondag twee keer als gemeente samenkomen om te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. Drempelvrees is niet nodig. Onze kosters zullen je gastvrij begroeten en als je vragen hebt deze beantwoorden. Voor de kleine kinderen is er tijdens de morgendiensten een crêche; die mag je dus gerust meebrengen. Grotere kinderen zijn natuurlijk ook welkom; zij zitten bij hun ouder(s).

Heb je geen bijbel? Via de beamer kun je de teksten van de liederen en de gedeelten die we uit de Bijbel lezen meelezen en meezingen (proberen).

Hoe dan ook, wees welkom in ‘De Ark’

Ook ‘groepen’ zijn welkom

Regelmatig wonen groepen geloofsgenoten onze kerkdiensten bij. Denk bijvoorbeeld aan families, die een huwelijksjubileum vieren in het mooie Drenthe. Wij zijn een gastvrije gemeente en dus blij met jullie komst. Is de groep groter dan 10 mensen, laat onze kosters even weten dat jullie komen, dan kunnen we er rekening mee houden. Is dankzegging en voorbede tijdens de kerkdienst een wens, stuur ons achtergrondinformatie en wij zullen de voorganger vragen daarvoor zorg te dragen.

Welkom aan de avondmaalstafel

In onze gemeente vieren we zesmaal per jaar het Heilig Avondmaal, vijfmaal op een zondagmorgen en eenmaal in de avonddienst op Goede Vrijdag.
Iedereen van buiten onze gemeente is van harte welkom aan de tafel van de Heer, die in het gastenboek (dat in de hal van de kerk ligt en waarbij een kerkenraadslid aanwezig is, dat met u kennis maakt) zijn handtekening zet en daarmee verklaart de onderstaande vier punten van harte te onderschrijven:
• Ik heb Jezus Christus lief als Heer en Verlosser en erken, dat ik Zijn offer nodig heb om te leven.
• Ik ben door de doop bij Hem ingelijfd en in mijn eigen gemeente belijdend lid in volle rechten.
• Ik heb het oprechte verlangen om in vrede met God en mijn naaste te leven.
• Mijn vraag om hier het Avondmaal mee te vieren is ingegeven door het oprechte verlangen naar eenheid van Christus’ kerk.
N.B.: Belijdende leden van zusterkerken binnen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) hoeven geen ‘avondmaalsbrief’ van hun kerkenraad te overleggen, maar plaatsen wel hun handtekening in het gastenboek.

Kinderen horen er bij

We zijn een kinderrijke kerk. Daar zijn we heel dankbaar voor. Kinderen zijn welkom. Voor de allerkleinsten is er ’s morgens crêche en aan het einde van de dienst voor de slotzang worden ze bij hun ouders gebracht om ook de zegen van onze hemelse Vader te ontvangen. Voor de oudere kinderen, die naar de basisschool gaan, is er tijdens sommige middagdiensten de Kinderkring (zie het preekrooster) waar ze het onderwerp van die middagdienst op hun verwerkingsniveau krijgen aangeboden. Vanaf twaalf jaar gingen de kinderen tot voor kort naar Catechisatie en jeugdvereniging; sinds kort combineren we dat onder de naam CaVe. We willen de jeugd van de kerk graag leren wat het betekent om een kind van Christus te zijn, door uit de Bijbel te leren, maar ook samen leuke dingen te doen.

lees meer