Predikant: ds. M. ten Brink

Kerkenraad Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

Scriba
H. Waalewijn
tel 06-34866760
Postbus 196
9410 AD Beilen
scriba@beilen.gkv.nl

 

Koster bij toerbeurt:
S. Venema
0593-541878 
en
H. Heideveld
0593-527038

 

Boekhouder:
R. van Dieren
0593-527276
boekhouder@beilen.gkv.nl
rek.nr NL 82 RABO 0306 5661 09 t.n.v. Geref. Kerk (vrijgemaakt) te Beilen.

 

Liturgie:
liturgiebeilen@gmail.com

 

Preekvoorziening:
H. Mulder
preekvoorziening@beilen.gkv.nl