Commissie van Beheer

Deze commissie zorgt voor het onderhoud aan de kerk. Verder regelt deze commissie alles wat er met het kerkgebouw en de financiën van de kerk te maken heeft.

 

 

Commissie Missionaat

Sinds januari 2014 functioneert binnen onze kerk de Commissie Missionaat, dit is een samenvoeging van de vroegere Evangeliesatiecommissie en de Commissie Zending en Hulpverlening.
Deze commissie houdt zich voornamelijk bezig met het plaatselijke evangeliesatiewerk. Hierbij moet je denken aan de vakantiekinderclub en het organiseren van de Alpha-cursus. Verder wordt er, als de mogelijkheden er zijn, samengewerkt met de plaatselijke gemeenten PKN en de Nardusgemeente.

Ook ondersteunen we samen met de andere kerken in Drenthe (onder verantwoordelijkheid van de Drentse Zendings Deputaten en De Verre Naasten) de zending in Brazilië ,Venezuela en de zogenaamde gesloten gebieden (gebieden waar de verspreiding van het evangelie niet in de openbaarheid mag geschieden).

 

 

Liturgiecommissie 

De Liturgiecommissie heeft als doel bij te dragen aan de vormgeving van de liturgie voor bijzondere erediensten. De Liturgiecommissie vergadert ongeveer eenmaal per maand en doet de kerkenraad en de gemeente hiervan verslag.
De leden van de Liturgiecommissie zijn ook contactpersonen tussen andere commissies en de kerkenraad.
De kerstfeestcommissie het beamteam en de OKEE (Over Kind En Eredienst) vallen onder de Liturgiecommissie.

 Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert verschillende activiteiten voor de gemeente. Wij vinden het belangrijk om samen iets met elkaar op te bouwen, maar dat kan alleen als we elkaar goed kennen. Dit willen we stimuleren door het organiseren van activiteiten voor jong en oud gedurende het hele jaar. Je kunt hierbij denken aan een bbq, spooktochten, knutselen, fietsen, picknicken enz.Commissie jeugdbeleid

In opdracht van de kerkenraden van Beilen en Hooghalen  is er een jeugdwerkgroep samengesteld  die zich voornamelijk heeft bezig gehouden met het catechisatie en verenigingswerk. Deze CaVe-werkgroep heeft twee pilot jaren gehad en, samen met de jeugdouderling, een Notitie Jeugdbeleid geformeerd. Deze werkgroep zal verder gaan met het CaVe-werk en te zijner tijd overgaan in Commissie Jeugdbeleid. In deze commissie zitten leden van Beilen en Hooghalen die ook afzonderlijk in de eigen gemeente zelfstandig kunnen functioneren.