Wie zijn wij?
Onze gemeente draagt de naam Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Beilen. Wat deze naam betekent en inhoudt is ook op deze website te lezen.

De gemeente telt circa 200 leden waarvan er omstreeks 120 belijdend en 70 dooplid zijn; de overige leden zijn gast of gastlid. Het is een gevarieerd gezelschap, qua leeftijd en achtergrond. Alle leeftijdsgroepen zijn goed vertegenwoordigd.
Ook gelovigen, die niet eerder bij onze gereformeerde kerken waren aangesloten, zijn welkom als lid of actieve gast. Deze diversiteit maakt, dat we niet allemaal hetzelfde denken, maar de saamhorigheid en oprechte betrokkenheid is groot.

Kerkelijke grenzen
De meeste leden komen ‘van buiten’. Heel wat geloofsgenoten verhuizen richting Drenthe en kiezen onze mooie burgerlijke gemeente Midden-Drenthe uit om daar te gaan wonen.
De meeste leden van onze gemeente wonen in Beilen, maar de kerkelijke grenzen lopen in een straal van ongeveer 20 km van Dwingeloo naar Westerbork en van Eursing (Halerbrug) tot en met Spier.

Actief
We zijn een actieve gemeente. Onze kerkenraad, zeg maar: het bestuur van de kerk,  bestaat uit onze predikant en vier ouderlingen. De diaconie bestaat uit vier diakenen. We hebben vijf bijbelstudiegroepen waarin we Gods Woord onderzoeken en met elkaar bespreken. Er zijn enkele commissies op de diverse terreinen van het kerkelijke leven actief (beheer, missionaat, liturgie, kind in de kerk, jeugdbeleid, activiteiten).
Om de onderlinge band te versterken organiseren gemeenteleden activiteiten als een mannen- en vrouwenweekend, een gemeentepicknick en een gemeentebarbecue, een kampeer-/caravanweekend in de buurt van Beilen, activiteiten voor de kinderen, bijeenkomsten voor de senioren en noem maar op.

Waar komen we samen?
We komen samen in ons kerkgebouw ‘De Ark’ aan de Acacialaan 2 in Beilen. Het is geen groot gebouw met een kerktoren, maar we zijn heel blij met onze plek van samenkomst, die door leden van de gemeente in 2004 is uitgebreid en verbouwd. Dat was nodig omdat het aantal kerkleden groeide en we steeds meer gasten ‘in ons huis’ mochten ontvangen. De nieuwe, vergrote Ark heeft een moderne en frisse uitstraling.

‘De Ark’
Ons kerkgebouw heeft een naam: ‘De Ark’. In de Bijbel staat een spannend verhaal over een grote boot, die Noach in opdracht van God moest bouwen. In Genesis 6 t/m 8 kun je daarover lezen. God stuurde de zondvloed om de wereld te vernietigen, maar de laatste acht gelovigen en alle dieren redde Hij. Die boot, de Ark, symboliseert de verbinding van God met de mensen, die hij redde van de ondergang. Dat laatste doet God nog altijd. Door het lijden en sterven van Zijn Zoon, Jezus Christus, aan het kruis redt Hij ons. Die boodschap wordt ook vandaag de dag in ons kerkgebouw verteld en uitgedragen. Daarom vinden wij de Ark een mooie naam voor een kerkgebouw. Toen was het en nu is het een veilige plaats omdat God voor ons zorgt.

Kruisraam
Wie de kerkzaal binnen loopt ziet aan de linker kant een raam, dat de vorm van een kruis heeft. Het ontwerp is gemaakt door twee vroegere kerkleden, br. en zr. Balogh-Maat uit Spier, en uitgevoerd door Margje Wassen van Glasstudio Warram te Meppel. Het bijzondere aan dit raam is de weinig voorkomende combinatie van glas in lood en brandschildering. Er is veel in het kruis te zien. De V staat voor de Vader en staat centraal, de Z staat voor de Zoon en de G voor de Heilige Geest. De wolkenlucht met de zon verbindt deze letters. De hemel bovenaan en de aarde onderaan verwijzen naar de schepping (Gen. 1:1). De stenen waterput met de rode kruik verwijst naar de Bijbeltekst: Het water dat Ik geef zal in Hem een bron worden waaruit water opwelt, dat eeuwig leven geeft. De grote blauwe waterval is een verwijzing naar de tekst in Joh. 4:14: Het water, dat Ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. De gevleugelde witte veertjes symboliseren de gebeden van de gelovigen, opstijgend naar Gods troon. De rode kruik, die eveneens een centrale plaats heeft, verwijst naar de woorden van Jezus Christus tijdens het eerste avondmaal: Jezus gaf hun de beker met de woorden: “Drinkt allen daaruit, dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”.

Parkeren
Op zondagen mogen wij gebruik maken van de tegenover de kerk gelegen parkeerplaats van Peugeot-dealer Thalen. De prettige samenwerking waarderen wij zeer want daardoor is er voldoende parkeerruimte beschikbaar.